matura wos

Wiedza o społeczeństwie na maturze

Jaki przedmiot przychodzi wszystkim na myśl, jeżeli chodzi o maturę. Na pewno język polski, jak również matematyka, czy też język angielski. Ewentualnie, ten ostatni zastąpiony jest przez niemiecki, hiszpański, cieszący się coraz większą popularnością. No tak, ale są jeszcze inne przedmioty, które również można wybrać na maturę. Wśród nich jest WOS, czyli wiedza o społeczeństwie. Trzeba przyznać, że wiele osób pomija ten przedmiot. Szkoda, ponieważ może się okazać, że matura WOS nie jest tak trudna, jakby to było można mniemać.

Co należy wiedzieć?

Do tej pory, na maturze z tego przedmiotu, jeżeli chodzi o formę pisemną, można było uzyskać aż 60 punktów. Cały egzamin trwał aż 80 minut. Zadania są różne – otwarte i zamknięte. Podobnie, jak to jest m.in. w przypadku języka polskiego, tak również i na WOS, należy napisać wypracowanie na samym końcu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie aż 12 punktów. Największa ilość, która nie jest tak trudna do osiągnięcia. Wystarczy tylko odpowiednio się do tego przygotować. WOS – jako przedmiot dodatkowy – możliwy jest tylko do zdawania na poziomie rozszerzonym. Bez obaw, jeżeli ktoś do tej pory uważał na lekcjach, nie powinien mieć problemu z przyswojeniem poszczególnych materiałów.

Jakie wypracowania jest do napisania?

Wiele obaw budzić może wypracowanie, które jest do napisania. Aby uświadomić wszystkim z jakimi tematami można mieć do czynienia, można podać dwa przykłady z roku 2021, z obowiązujących wtedy arkuszy egzaminacyjnych:

  • Scharakteryzuj wpływ obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na organy samorządu terytorialnego i na decyzje przez nie podejmowane, biorąc pod uwagę aspekty przedstawione na schemacie.
  • Porównaj – na przykładach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej (…) – różne modele systemów parlamentarnych opartych na współpracy legislatywy i egzekutywy, charakteryzując organy tych władz.

Na pierwszy rzut oka wydawać się może skomplikowane, ale naprawdę, wszystko można ze spokojem opanować.